Hun heter Elvira og er laget i StoneArt leire.

PE