Tittel: To på toppen
Skulptur i StoneArt og 3DFlex leire - Solgt