Tittel; Frihet
Skulptur i StoneArt og 3DFlex leire