Redesign av en gammel sliten lykt.
Foto av @fotograf Heidi Dokter

Workshop/kurs i redesign vil komme til høsten 2019

Der vil bli holdt flere workshop/kurs på Kulturhuset Hovtun - Klokkarstua på Hurum