Foreningen Utafor boksen

UTAFOR BOKSEN er en interesseforening for kunst, kultur, miljø og mangfold. Vi skaper tverrfaglige felles arenaer og kan være behjelpelig med å finne de rette tilskuddene til ditt prosjekt, det være seg bærekraftige samarbeidsprosjekter innenfor kurs og opplæring, kulturelle begivenheter, som utstillinger, konserter, festivaler med mer. Vi ønsker å støtte aktører som setter fokus på FNs 17 bærekraftmål, og som rett og slett tenker utafor boksen.

www.utaforboksen.no 

Facebook side "Utafor Boksen" 

Klimafestivalen §112 - 2020

Utafor boksen, har i samarbied med Asker Brukt og redesign og Art by Ingebjørg Mundheim avholdt åpning av Klimafestivalen på Filtvet i Asker.

En vellykket åpning, på tross av dårlig vær, stivkuling og regn.