Workshop - Figur i StoneArt leire!

Inspirasjons bilde til den modellen som skal lages på Workshop/kurset.

Dagskurs i Figur i StoneArt leire

Sted: I Atelier Brunkeberg, Brunkebergveien 708, Brunkeberg/Kvitseid.

I løpet av en dag får du laget en figur i StoneArt leire, hvor du lærer oppbygging av figuren, bruk av ulike materialer, maling og brushing av figuren.

Dato Workshop: 15. februar 2019 fra kl. 10.00 - 19.00

Du får i tillegg gratis oppfølging i etterkant av workshop/kurset.

Workshop passer for alle, prisen er kr. 2000,- hvor alle Powertex materialene er inkludert i prisen.

I tillegg har du muligheten til å kjøpe Powertex produkter som du kan bruke senere. På dem gies det 10% avslag på første Workshop du er med på.

4 plasser pr. workshop/kurs

Påmelding til: ingebjorg.mundheim@gmail.com 

Velkommen til morsom og kreativ workshop/kurs!

Workshop/kurs - Mixmedia bilde og enkel figur!

Mixmedia bilde i ulike teknikker og enkel figur til inspirasjon

Helgekurs!

Sted: I Atelier Brunkeberg, Brunkebergveien 708, Brunkeberg/Kvitseid.

I løpet av en helg over 2 dager a 7 timer får du laget to bilder i ulik størrelse hvor du får prøvet ut ulike materialer, blant annet hvordan bruke StoneArt i bilde og ulik bruk av krakelerings teknikker. Du lærer også maling og brushing av bildene i ulike teknikker. Og i løpet av kurset får du laget en enkel figur.

Dato Workshop: 16. og 17. februar 2019 kl. 10.00 - 19.00.

Når workshop er ferdig får du med deg 2 bilder og en enkel figur med deg hjem.

Du får i tillegg gratis oppfølging i etterkant av workshop/kurset.

Worshop/kurs passer for alle og prisen er kr. 3500,- hvor alle Powertex materialene er inkludert i prisen.

I tillegg har du muligheten til å kjøpe Powertex produkter som du kan bruke senere. På dem gies det 10% avslag på første Workshop du er med på.

4 plasser pr. workshop/kurs

Påmelding til: ingebjorg.mundheim@gmail.com

Velkommen til morsom og kreativ workshop/kurs!

 

 

Workshop - Skulptur i StoneArt leire!

En av disse to får du laget på Workshop/kurset

Dagskurs i Skulptur i StoneArt leire.

Sted: I Atelier Brunkeberg, Brunkebergveien 708, Brunkeberg/Kvitseid.

I løpet av en dag får du laget en skulptur i StoneArt leire, hvor du lærer oppbygging av skulpturen, bruk av ulike materialer, maling og brushing av skulpturen.

Dato Workshop: 5. april 2019 fra kl. 10.00 - 19.00

Du får i tillegg gratis oppfølging i etterkant av workshop/kurset.

Workshop passer for alle, prisen er kr. 2000,- hvor alle Powertex materialene er inkludert i prisen.

I tillegg har du muligheten til å kjøpe Powertex produkter som du kan bruke senere. På dem gies det 10% avslag på første Workshop du er med på.

4 plasser pr. workshop/kurs

Påmelding til: ingebjorg.mundheim@gmail.com 

Velkommen til morsom og kreativ workshop/kurs!

 

Workshop II - Skulptur og Mixmedia bilde i StoneArt og 3DFlex leire!

Ett bilde, skulpturer i 3DFlex og StoneArt leire

Helgekurs!

Sted: I Atelier Brunkeberg, Brunkebergveien 708, Brunkeberg/Kvitseid.

I løpet av en helg over 2 dager a 7 timer får du laget et bilde og to skulpturer i ulik størrelse hvor du får prøvet ut ulike materialer, blant annet hvordan bruke StoneArt i bilde. Du lærer også maling og brushing av skulptur og bilde i ulike teknikker. 

Dato Workshop: 06. og 07. april 2019 kl. 10.00 - 19.00.

Når workshop er ferdig får du med deg 2 skulpturer og et bilde med deg hjem.

Du får i tillegg gratis oppfølging i etterkant av workshop/kurset.

Worshop/kurs passer for alle og prisen er kr. 3500,- hvor alle Powertex materialene er inkludert i prisen.

I tillegg har du muligheten til å kjøpe Powertex produkter som du kan bruke senere. På dem gies det 10% avslag på første Workshop du er med på.

4 plasser pr. workshop/kurs

Påmelding til: ingebjorg.mundheim@gmail.com

Velkommen til morsom og kreativ workshop/kurs!